p a u l   s a l o m o n s   a r c h i t e c t     home projecten prijsvragen publicaties bureau

Een gebouw ontleent zijn rijkdom - naast de fysieke samenstelling - aan eigenschappen die door ervaringen in het gebruik ontstaan. Dat vindt zijn oorsprong in de flexibiliteit die het leven en de cultuur bieden en daardoor kan het zich als organisme steeds weer herscheppen. Op die manier behoudt een gebouw zijn sociale waarde. Een goed ontworpen gebouw is een onvergetelijke plek, met een atmosfeer die prettig en intens is. Precies, maar niet specifiek. Het bouwlichaam is drager van energie en van verstilde karakters, zodat in deze geconstrueerde ruimte gebeurtenissen uit het dagelijks leven zich zullen voegen als warme honing. Gebouwen zijn om te gebruiken, te betreden, te doorkruisen. In het gebruik beleef je de ruimte. In goede gebouwen zijn telkens over de tussenruimte heen nieuwe ritmen te ontdekken in materiaal, licht, massa, ruimte, organisatie, warmte, in atmosferische dichtheid. Het zichtbaar en voelbaar maken hiervan, het verzoenen van de verschillende elementen, steeds met een verfijnde voeg, soms samengaand soms zelfstandig, is waar ik van hou. Het is een belangrijke ambitie in mijn werk.

  foto: Bastiaan Kwast    

visie