p a u l   s a l o m o n s   a r c h i t e c t     home projecten prijsvragen publicaties bureau

 


schoolgebouw   Hoofdthema van het ontwerp van de Brede basisschool in Amsterdam-Geuzenveld is het naadloos inpassen van de nieuwe school in de bestaande woonomgeving. Wonen en school moeten met elkaar samengaan en samen het natuurlijke hart van de buurt worden.
Het schoolplein is aan drie zijden omsloten door het schoolgebouw: het hoofdvolume met een royale hal, die ook als aula kan worden gebruikt, de gymzaal en een studievleugel. Aan het beschutte schoolplein ligt de toegang tot de centraal gelegen hal. Het is een goed toegankelijke school waar je de verschillende ruimtes zoals bij een slakkenhuis langzaam kunt ontdekken (plein, centrale hal, lokalen).
Het gebouw van de school werkt door zijn situering ook als geluidsbuffer tussen schoolplein en woningen.   
Het ontwerp werd bij de architectenselectie als het winnende plan gekozen. Het concept is daarna uitgewerkt door Duinker, van der Torre architecten en is in 2011 opgeleverd
  basisplattegrond  

conceptschets


1 2    
school amsterdam-west