p a u l   s a l o m o n s   a r c h i t e c t     home projecten prijsvragen publicaties bureau

 


 

 
 

Collectieve bouwstructuur biedt individuele vrijheid
Basis (woning en parkeren) + 100% individuele uitbreidingsmogelijkheid.
Individuele, kleinschalige bouwinitiatieven worden gestimuleerd.
Overgangen openbaar-privé vormen stedebouwkundig kader

Het bestemmingsplan:
-  woningoppervlak tot 100% uitbreidbaar
-  maximaal 200 m2 per eenheid voor commerciële ruimte


Het concept stimuleert de samenhang van wonen, werken en leven in hoge dichtheid vlakbij de stad. Daardoor krijgt de stedelijke ruimte dynamiek in plan en opbouw.Mensen die in nabije toekomst kleinschalige initiatieven willen ontplooien.
Zoals start van een eigen bedrijf, zorg voor ouderen, kangeroowoning, extended family etc.


Bijlmer wordt hierdoor interessant voor ondernemende doelgroep.

 

 


programma: blok voor wonen en (toekomstig) ondenemen
lokatie: daalwijkdreef, bijlmer, amsterdam
opdrachtgever: Stawon ism. Delta Forte
ontwerp:2009

1 2    
BV Sociale stijging